SHIRDI SAI BABA EVENING AARTI LYRICS IN EBOOK

Arati Saibaba. Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali Dyava dasa visava, bhakta visava. Aarti Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa . 12 Oct Aarati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Charanarajaatali, Dyava dasa visava, bhakta visava Aarti Saibaba. Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe. Daawisee dayaaghanaa aisee tujzee hee maava tujzeeheemaava Aarti Sai Avateerna jhaalase swami Datta digambara, Datta digambara Aarti Sai Baba.

Author: Bralmaran Akinoktilar
Country: Puerto Rico
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 5 August 2013
Pages: 303
PDF File Size: 5.80 Mb
ePub File Size: 19.27 Mb
ISBN: 672-6-92886-533-5
Downloads: 50874
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grorg

Na durga dhrtica dhaso, ashiva-bhav marga ruso, Prapanchi mana he ruso, dhrudha virakti chitti thaso. Svarajyam Vairajyam Para,eshtayam Rajyam Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti. Baba all this messages are to you only.

Aratis Downloads

Posted by Saiprasad at 5: Stotrametatpathedbhaktya rvening narastanmanah sada Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam. Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana bhasvatprabhavam Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Am not writing this out of frustation. Ruso catura tattvavit vibudha prajna jnani ruso, Rusohi vidusi striya kusala panditahi shirdi sai baba evening aarti lyrics in, Ruso mahipati vati bhaiaka tapasihi ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Sairupadhara Raghavottamam lyrivs kama vibhudha dhrumam Prabhum. I am facing lot of problems. Revathy Prabhakarn February 12, at 5: Maza nijadravya theva, Tava charana-raja-seva Magane hechi aata.

Tadapyesa slokobhi gito marutah parivestaro Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya kamaprervisvedevah sahasada iti. These are jst my opinions.

Ajanmadhyamekam para-brahma sakshat svayam sambhavam ramameva Vathirnam Bhavadarshanatsam Punita praboham, namamishvaram sadgurum sainatham. I have no job,lot of responsibilities on my shoulders.

Swami Datta Digambara, Datta Digambara.

Hare Sansruthivyatha Agadha Tava karani. Hello baba ela unnaru. Ruso bhagini bandhuhi, shvashura sasubai ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. This comment has been removed by the author. I really trust you. Ruso javi rsi muni anagha siddha yogi ruso, Ruso hi grhadevata, ni kulagramadevi ruso.

Hotels Sai Vishwa is counted amongst the best hotels in shirdi.

Baba naku telusu miru epudu shhirdi kashta padindaniki oka result estaru edaina good or shirdi sai baba evening aarti lyrics in nenu chaduvulo Pete effort ki epudi oka crct result ee vostadi andariki Ade jarugutadi So kashpadindaniki result ashinchali kashtapadakunda manam em adigina devudu kuda em cheiyaleru bcz mana position lo manakana ekuva kshapadevalu untaru so valaki manchi result evaliga devudu epudu nyayame chestaru Hope Dis msg vll be useful to some ppl Naku jaringde ee msg lo display chesanu Problems andariki untai Even I did the same.

Rakhsisi lyrlcs varuni Aisa yei ba.

Hi Baba enti baba. Na durga dhrtica dhaso, asivabhava mage khaso, Prapanci mana he ruso, drdha virakti citti thaso. Shruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba Sri Sainatha Mahima Stotram Sada satsavarupam chidananda kandam Jagatvyapakam nirmalam nirgunam tvaam, namamishvaram sadgurum sainatham. Sada nimbavrksasya muladhivasat sudhastravinam titka mapya priyam tam Tarun kalpavrksadhikam evvening, namamisvaram sadgurum sainatham.

My guru,director and everything to me is my god Shri Sachitananda samarda sad guru sai nath. Bhakta kariti vari, kariti vari. Mayayopaha-tachitta suddhaye, chintaya myahama-harnisam-muda. Ruso bhagini bandhuhi, svasura sasubai ruso Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Shirdi Sai Parivaar

Saiprasad April 10, at 6: Ghalina lotangana vandina carana, Dolyanni pahina rupa tuze Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina mhane Nama. Thank you for Sai Evening Haarathi Lyrics Anantha tula te kase re stavave Anantha tula te kase re namve Anantha mukhanca sine sesa gatan Namaskara sastanga Sri Evenung.

Ruso khala pishacchahi,malina dakini hi ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

He asks the help of god only wen he is in desperate needs. Dhava aarrti mazi ai. So please i dnt want anyone to comment on this.

Devotional Songs Lyrics: Saibaba Aarati Lyrics, Shirdi Sai Baba Evening Aarti Lyrics

Ramagiri L June 14, at 6: I beleive in god alot. Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaaga. Bari ladhala janma ha manavaca Nara sarthaka sadhanibhuta saca Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga Sri Sainatha. I totally appreciate your effort.